KRUHOVÉ SEPTIKY K OBETONOVÁNÍ

12 položek

- kaly obsažené ve vtékající vodě se postupně v jednotlivých přepážkách

  usazují a odtokem pak odchází do trativodu, kanalizace či vsaku na

  pozemku zůstává přečištěná voda

- tříkomorový septik je opatřený vtokem a odtokem

Zobrazit:

Přihlášení