SEPTIK SAMONOSNÝ KRUHOVÝ - 2m3

SEPTIK SAMONOSNÝ KRUHOVÝ - 2m3

Septik je tříkomorová průtoková jímka

16 950 Kč s DPH

14 008,30 Kč

EAN: SSK2

Výrobce: ApoPlast

Septik samonosný kruhový - 2m3

Princip funkce tříkomorového septiku spočívá v jeho průtočnosti. Odpadní vody protékají třemi komorami, ve kterých se postupně usazuje kal. Za třetí komorou má septik výpusť, z níž odtéká předčištěná voda.

Septik je tříkomorová průtoková jímka se systémem separačních přepážek určená k akumulaci a částečnému předčištění odpadních vod z domácností.
Je vhodný zejména pro rodinný dům nebo rekreační zařízení.

Princip funkce tříkomorového septiku spočívá v jeho průtočnosti. Odpadní vody protékají třemi komorami a postupně se v nich usazuje kal. Za třetí komorou má septik výpusť, z níž odtéká předčištěná voda. Za septik je vhodné zapojovat další čistící zařízení, například zemní filtry.

Jedná se o nádrž opatřenou vtokem a odtokem užitkové vody, přičemž kaly obsažené ve vtékající vodě se postupně v jednotlivých přepážkách usazují a odtokem pak odchází do trativodu, kanalizace či vsaku na pozemku přečištěná voda.

Samonosný plastový tříkomorový septik se doporučuje instalovat do míst, kde se vyskytuje klasické podloží s lehkou sypkou zeminou obsahující kameny a kamínky bez výskytu spodní vody anebo těžké jílovité zeminy.

Septik se usadí na vytvrdlou, cca. 15 cm vysokou, betonovou desku a po obvodu obsype přesátou zeminou nebo pískem.

Samonosné výrobky se nedoporučují, z důvodu jejich možného poškození, instalovat do míst s předpokládaným působením vnějších tlaků např. blízkost pojezdových cest.

Statiku septiku zajišťuje jeho konstrukce plastové výztuhy horní desky, prstence a vnitřní vzpěry, přičemž maximální nostnost zeminy nad horní deskou je 30cm.

Odolová i těm nejsložitějším hydrogeologickým podmínkám a po generace si zachovává tvarovou stálost a 100% těsnost.

V případě, že je třeba plastový samonosný septik uložit hlouběji např. z důvodu spádu nátokového potrubí, je třeba nad septikem vytvořit takové stavební opatření, které bude vyhovovat s ohledem na plánované zatížení horní strany.

Po instalaci je samonosný plastový septik pouze pochozí.

Součástí septiku je nátok a odtok, dále revizní komín o průměru 60cm ve standartní výšce 20cm a plastový krycí poklop. 

Technické parametry:

Objem: 2000l / 2m³

Výška: 1,5 m

Vnitřní průměr: 1,3 m

Vnější průměr: 1,5 m

Výška výztuhy: 10 cm

Revizní komín průměr: 60 cm

Výška revizního komínu: 20cm

Váha: 95 kg

Uložení:

Tříkomorový septik je určen k instalaci do připraveného výkopu pod úroveň terénu. Díky unikátní konstrukci není potřeba septik obetonovávat, což Vám ušetří značné množství času a prostředků.

Po vytvrdnutí betonu septik postupně napouštíme vodou a zároveň obsypáváme stěrkem nebo výkopkem.

K septiku obdržíte potřebné dokumenty pro kolaudaci, tj. protokol o 100% nepropustnosti a vodotěsnosti, záruční list, prohlášení o shodě, certifikát materiálu, fakturu a montážní návod.

Společnost Apoplast doporučuje za septik napojit zemní pískový filtr, který má funkci 2. stupně požadované filtrace. Odchozí přečištěnou vodu ze zemního pískového filtru je následně možné buď vypouštět do kanalizace, vsaku anebo napojením na retenční nádrž použít dále např. na zálivku zeleně, mytí zahradního náčiní, kol. a pod..

Plastové samonosné septiky Apoplast jsou vyráběny z primárního polypropylenu - prvoplastu bez příměsi recyklátu, tak jak je to u konstrukčního a technického polypropylenu.

Primární polypropylen je výrobcem dodáván v široké škále barev dle RAL a pouze u nádrží z primárního polypropylenu zákazník obdrží certifikát materiálu, který garantuje prvotřídní kvalitu, požadované fyzikálně - mechanické vlastnosti materiálu, tzn. i dlouhou životnost plastových nádrží vyrobených z tohoto typu plastu.

V objednávce do poznámek nebo po odeslání objednávky emailem na info@apoplast můžete popsat nebo v nákresu uvést Vámi vyhovující parametry výrobku - přesné umístění a průměry nátoku/výtoku a jiné.

Nový komentář

* (Povinné)

Přihlášení