RETENČNÍ NÁDRŽE NA VODU

42 položek

Retenční nádrž slouží pro zadržení určitého množství dešťové vody na určitou dobu, před vypuštěním do kanalizace nebo vodního toku.

Chrání kanalizační systém nebo vodní tok před zahlcením srážkovou vodou z přívalových dešťů.

- retenční nádrže na dešťovou vodu představuje řešení pro sběr užitkové vodyZáruka spokojenosti

- uskladníte dešťovou vodu a následně ji použijete na zalévání zahrady, WC nebo praní                                                                                                                                                                                                                                 - ušetříte až polovinu vody spotřebované v domácnosti a na zahradě

- hodí se pro rodinné domy i rekreační objekty

Objem retenční nádrže se za použití těchto dat vypočte podle následujícího vzorce:

V = (j.P.f)/a

j – úhrn srážek v mm dle mapy

P – plocha odvodňované střechy v m2

f – koeficient odtoku, ploché střechy 0,6 – 0,7, šikmé střechy 0,75 – 0,8

a – koeficient optimální velikosti (zásoba na 2 – 3 týdny suchého období) 

Zobrazit:

Přihlášení