NÁDRŽE NA DEŠŤOVOU VODU

Retenční nádrže slouží pro sběr určitého množství dešťové vody, které následně můžeme používat k alévání zahrady praní prádla, umývání automobilu, splachování WC.....       

Až 98% pitné vody můžeme nahradit dešťovou vodou! Dešťovou vodu lze používat na veškeré práce v domácnosti s výjimkou pití a přípravy jídla. Podle výpočtů se ukázalo, že se v domácnosti k jídlu a pití spotřebují pouhá 2% pitné vody, na vše ostatní můžeme používat dešťovou vodu.

Spotřeba vody       Podzemní nádrže na dešťovou vodu:

Mohou být vyrobeny z mnoha materiálů, jako například betonu, sklolaminátu, oceli a dalších. U většiny těchto materiálu však narazíme především na vyšší pořizovací cenu, obtížnější - dražší instalaci kvůli hmotnosti a další vzniklé problémy před finálním usazením a zapojením celého systému do provozu.

U plastových nádrží je předností nízká hmotnost nádrže a tedy i přeprava a instalace, která může většinou proběhnout v malém počtu lidí, bez jeřábu a dalších případných nákladů. Dno každé nádrže je zpravidla osazeno v nezámrzné hloubce, takže voda v zimě nezamrzá a není potřeba jí vypouštět.

                    ZVOLTE VHODNÝ TYP PODLE CHARAKTERU PODLOŽÍ V MÍSTĚ PLÁNOVANÉHO USAZENÍ:

Přihlášení