KRUHOVÉ SEPTIKY K OBETONOVÁNÍ

12 položek

- kaly obsažené ve vtékající vodě se postupně v jednotlivých přepážkách usazují a odtokem pak                      odchází do trativodu, kanalizace či vsaku na pozemku zůstává přečištěná voda

- tříkomorový septik je opatřený vtokem a odtokem

Septik k obetonování

Zobrazit:

Přihlášení