SEPTIKY SAMONOSNÉ KRUHOVÉ

13 položek

Septiky se hodí jak k trvale obydleným, tak i k dočasným objektům.

Probíhá v něm biologický proces, při kterém se čistí voda od nečistot a splašků.

Takto upravenou vodu můžete následně použít k zalévání, splachování WC apod.

Stejně jako jímky, i septiky se musí vyvážet.

Zpravidla ne tak často a většinou postačí jednou ročně.

Záleží však také na počtu uživatelů a velikosti septiku.

Septik samonosný kruhový

Zobrazit:

Přihlášení