SEPTIKY SAMONOSNÉ

- jsou určeny k obsypáním zeminou nebo pískem do míst s klasickým podložím,

  bez výskytu spodní vody a jílovité půdy

- k provozu těchto septiků není potřeba elektrická energie

                                                                                                    Stahování

Montážní návod:                                                          "Septik samonosný "

Přihlášení