JÍMKY SAMONOSNÉ

  Tento druh jímky je určen k obsypání pískem nebo zeminou - snadná instalace

- samonosná nádrž může být usazena v jakémkoliv prostředí bez                                                                                       spodní vody nebo jílovité půdy

- zaručují snadnou manipulaci a instalaci

- usazují se na ztvrdlou betonovou desku a obsypávají zeminou

- vnější trojúhelníkové výztuhy, pro pevnost pláště

- vnitřní nosné sloupy pro zpevnění dna a stropu

- vnitřní skruže, které zpevňují plášť

Výhody:

- materiál první jakosti
- český výrobek
- nízká hmotnost
- životnost několik generací
- chemická i tlaková odolnost jímky
- jednoduché uložení nádrže
- jímky lze propojit
- jsou certifikované

 Montážní návod pro "Jímky samonosné kruhové"

Přihlášení