Výhodný set septiku s pískovým filtrem

2 Položky

                         SEPTIK SAMONOSNÝ KRUHOVÝ + ZEMNÍ PÍSKOVÝ FILTR 

                Zemní pískový filtr

      VÝHODY:
  • oproti ČOV (čistička odpadních vod) minimální provozní údržba
  • není nutné napojení na el. síť
  • nižší provozní náklady
  • absence strojů a elektroniky, tím pádem eliminace poruch a oprav
  • jednoduchá instalace
  • vhodné pro objekty s přerušovaným provozem
Zobrazit:

Přihlášení