Septik tříkomorový + Zemní pískový filtr

2 Položky

Zemní pískový filtr

oproti ČOV (čistička odpadních vod) minimální provozní údržba
- není nutné napojení na el. síť
- nižší provozní náklady
- absence strojů a elektroniky, tím pádem eliminace poruch a oprav
- jednoduchá instalace
- vhodné pro objekty s přerušovaným provozem

Montážní návod pro "Zemní pískový filtr"

Montážní návod pro "Septik samonosný"

Povolení na výstavbu domácí čističky odpadních vod.
Před vybudováním čistírny odpadních vod je nezbytné si nechat vytvořit projektovou dokumentaci stavby a získat povolení ke stavbě. Aby nemohl na úřadě vzniknout problém s udělením povolení na výstavbu ČOV, je nutné zvolit produkt, který splňuje normu EN 12566-3 a byl na něj vydán certifikát CE .

Zobrazit:

Přihlášení