Jakou nádrž zvolit?

Rozhodli jste se pro nákup plastové nádrže, jímky či septiku a přemýšlíte, jaký typ a obsah zvolit.

V této sekci Vám nabízíme odpovědi na nejčastěji kladené dotazy a vysvětlení základních pojmů.

Jakou velikost jímky, nádrže nebo septiku zvolit?

Výpočet požadovaného objemu nádrže dle níže zobrazených ukazatelů.

Požadovaný obsah = N*Q*T

Počet osob v domácnosti - N

Předpokládaná spotřeba litrů vody na osobu / den - Q

(v ČR je průměrná spotřeba uváděna v rozmezí 100-120l/os /den

T - perioda plánovaného vyvážení nádrže

(čím nižší obsah nádrže, tím častější odčerpání nádrže)

Rozdíl mezi jímkou a septikem?

Jímky osazené pouze nátokem, kde se skladuje veškerá užitková voda a kaly. Celý obsah jímky je pak dle potřeby odčerpáván fekálním vozem.

Septik nabízíme standartně tříkomorový. Jedná se o nádrž opatřenou nátokem a odtokem užitkové vody, přičemž kaly obsažené ve vtékající vodě se postupně v jednotlivých přepážkách usazují a odtokem pak odchází do trativodu, kanalizace či vsaku na pozemku přečištěná voda. Septik funguje na principu biologického vyhnívání. Usazené kaly se dle potřeby následně odčerpávají fekálním vozem. Naplnění obsahu septiku trvá díky odcházející vodě déle, proto je možné volit při koupi menší obsah nádrže. Septik je velmi často doplňován zemní pískovou filtrací, která odtékající vodu dále přečistí.

Zemní pískový filtr druhotný stupěň čištění užitkové vody odcházející ze septiku. Je naplněn štěrkem předepsané velikosti. Štěrk se mění jednou za cca. 10-15 let. Voda odcházející z ZPF je pak přečištěna na cca. 92 - 96% a může být vypouštěna do tzv. vsaku (vsakuje se drenáží do pozemku), do kanalizace, trativodu anebo je dále využívána v napojené nádrži na vodu jako zálivka zahrady.

Retenční nádrž osazené pouze nátokem, kde se skladuje veškerá užitková voda zachycená ze střechy domu, která slouží k dalšímu využití na pozemku třeba zálivce, mytí automobilu atd.

Vodoměrná šachta se využívá se v místech významně vzdálených od vodovodního řádu a v místech, kde je problematické v RD umístění vodoměru a nebo v místech s nutností více vodoměrů. Před koupí vodoměrné šachty je potřeba kontaktovat příslušnou vodárenskou společnost a informovat se na požadavky týkající se volby typu vodoměrné šachty.

Typ nádrže s ohledem na podloží místa usazení?

Samonosná nádrž (k obsypání zeminou) v případě, že se v místě umístění nevyskytuje jílovité či písčité podloží anebo spodní voda, je možné zvolit samonosnou nádrž, která se usadí na vytvrdlou betonovou desku a po obvodu obsype přesátou zeminou anebo pískem.

Dvouplášťová nádrž využívá se v místech, kde se vyskytuje jílovité či písčité podloží anebo vyšší hladina spodní vody. V těchto místech, aby se předešlo tzv. vyplavání nádrže a její znehodnocení se doporučuje použití dvouplášťov nádrže, která se usadí do měkkého betonu, mezipláští se vysype sypkým betonem a po vytvrdnutí betonu se obsypává přesátou zeminou.

Nádrž k obetonování tyto jímky se využívají v místech, kde bude vyšší statické zatížení a nádrž má být pojezdová. Nádrž se usadí na vytvrdlou betonovou desku a ze všech stran se obetonuje z horní strany s kari sítí tak, aby beton přesahoval okraje výkopu. Není doporučeno v místech s výskytem spodní vody.

Vlastnosti?

Je dodávaný sortiment vodotěsný?

Ano je dodávaného sortimentu je vodotěsnost 100%. U kažného každého dodaného produktu jímka, septik nebo retenční nádrž je provedena zkouška vodotěsnosti a k dalším certifikátům obdržíte i protokol o vodotěsnosti.

Je možná úprava rozměrů?

Rozměry nádrží lze upravovat dle požadavků zákazníka. Cena se buď nezmění vůbec, nebo její změna je minimální. Vždy záleží na rozsahu požadovaných změn.

Mohu si zvolit požadovaný průměr vtoku a odtoku u nádrže?

Průměr nátoku i odtoku je vždy realizován individuálně, přičemž nám sdělíte požadované průměry, případně i počet otvorů a jejich umístění.

Mám možnost betonového septiku nebo jímky, jaké jsou výhody?

Plastové nádrže však oproti betonovým jsou z obou stran nepropustné a jejich životnost předčí životnost betonových nádrží.

Mohu nádrž umístit nad zem?

Tento typ nádrží také mužeme nabídnout a zhotovit. Je však nutné o tento záměr (umístění nádrže nad zem) uvést v objednávce,aby se použil vhodný polypropylen s UV stabilizací pro nadzemní nádrže.

Polypropylen, který se používá pro výrobu podzemních nádrží neobsahuje UV stabilzátory a filtr odolávající slunečnímu záření a nechrání nádrž před UV zářením.

Pokud by se pro nadzemní nádrž použil polypropylen bez UV stabilizace, nádrž cca po 2 leteh zkřehne a začne praskat.

Přihlášení