Vodoměrné šachty

Vodoměrná šachta je samostatný konstrukční prvek k osazení na vodovodní přípojce tam, kde není možné umístit vodoměrnou sestavu přímo do budovy.                                  

Šachty jsou navržené v souladu s normou ČSN 755 411 o "Vodovodních přípojkách"

Jsou vyrobeny z polypropylénových desek a svařené horkovzdušně pomocí nejmodernější svařovací techniky jako uzavřená vodotěsná kruhová nebo hranatá nádrž.

Vodoměrné šachty

Funkce:

Slouží k připojení vodovodní přípojky k hlavnímu vodovodnímu řadu mimo budovu všude tam, kde nelze vodoměr umístit přímo do budovy, nebo je-li vzdálenost budovy, do které vstupuje vodovodní přípojka, více než 10 m od hranice pozemku (nemovitosti).

Přístup do manipulačního prostoru šachty je umožněn vstupním průlezem o průměru 600 mm, výšce 200 mm, který je standardně opatřen plastovým poklopem.

Uložení plastové vodoměrné šachty:
Vodoměrná šachta se osazuje do výkopu stanovené hloubky na vodorovný podklad vytvořený armovanou betonovou deskou nebo zhutněným podsypem vhodné struktury. Následně se provádí ukotvení plastové šachty vhodným způsobem, například přibetonováním. Parametry kotvy a způsob provedení se volí s ohledem na současné a předpokládané budoucí hydrogeologické podmínky. Po ztuhnutí betonu provedeme obsypání tělesa šachty štěrkem nebo tříděnou zeminou.

                                                                                                  stahuj                                                                                                          

Montážní postup:                                            "Vodoměrné šachty samonosné"

Přihlášení