Vodoměrné šachty

6 položek

Vodoměrná šachta je samostatný konstrukční prvek k osazení na vodovodní přípojce tam, kde není možné umístit vodoměrnou sestavu přímo do budovy.                                  

Šachty jsou navržené v souladu s normou ČSN 755 411 o "Vodovodních přípojkách"

Jsou vyrobeny z polypropylénových desek a svařené horkovzdušně pomocí nejmodernější svařovací techniky jako uzavřená vodotěsná kruhová nebo hranatá nádrž.

Vodoměrné šachty

Funkce:

Slouží k připojení vodovodní přípojky k hlavnímu vodovodnímu řadu mimo budovu všude tam, kde nelze vodoměr umístit přímo do budovy, nebo je-li vzdálenost budovy, do které vstupuje vodovodní přípojka, více než 10 m od hranice pozemku (nemovitosti).

Vodoměrná šachta umožňuje velmi snadný a čistý přístup k vodoměrům
a připojovacím armaturám.

Přístup do manipulačního prostoru šachty je umožněn vstupním průlezem o průměru 600 mm, výšce 200 mm, který je standardně opatřen plastovým poklopem.

Šachta se umísťuje obvykle na neveřejném pozemku těsně u hranice s veřejným pozemkem.

                                                                                                  stahuj                                                                                                          

Montážní postup:                                            "Vodoměrné šachty samonosné"

Zobrazit:

Přihlášení