Vodoměrné šachty

                                    Šachta je navržená v souladu

                               s normou ČSN "Vodovodní přípojky"

                                        a navazujícími předpisy.

          VDS

Slouží k osazení hlavního přípojkového uzávěru a vodoměru včetně dalšího manipulačního uzávěru s dostatečným manipulačním prostorem.

Vodoměrná šachta je vyrobena polypropylénových desek a svařená pomocí nejmodernější svařovací techniky jako uzavřená vodotěsná kruhová jímka.

Přístup do manipulačního prostoru šachty je umožněn vstupním průlezem o průměru 700 mm, výšce 300 mm, který je standardně opatřen plastovým (na požádání uzamykatelným) poklopem.

Slouží k připojení vodovodní přípojky k hlavnímu vodovodnímu řadu mimo budovu všude tam, kde nelze vodoměr umístit přímo do budovy, nebo je-li vzdálenost budovy, do které vstupuje vodovodní přípojka, více než 10 m od hranice pozemku (nemovitosti).

Šachta se umísťuje obvykle na neveřejném pozemku těsně u hranice s veřejným pozemkem.    

Přihlášení