ZEMNÍ PÍSKOVÉ FILTRY

4 Položky

  Popis ZPF:

- je druhotný stupěň čištění užitkové vody odcházející ze tříkomorového septiku

Zemní písk. filtr je vyroben z primárních polypropylenových desek. Uvnitř nádoby je umístěno rozvodné potrubí, které je v štěrkovém obsypu frakce 8/16 mm, 16/32 mm.

Z rozvodného potrubí natéká přečištěná voda ze septiku nebo z čistírny odpadních vod na vlastní filtrační náplň praného písku frakce 2/4.

Vyčištěná voda odtéká sběrným potrubím uloženým ve štěrkovém obsypu frakce 8/16 mm, 16/32 mm. Celá nádoba pískového filtru je zakryta geotextílií.   

Zemní pískový filtr

 Zemní filtr splňuje:

- ČSN 75 6402 - "Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel"

- ČSN 75 0905 - "Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží"

- Nařízení vlády č. 416/2010, kterým se stanoví ukazatele a hodnoty znečištění odp. Vod.           

  Výhody a přednosti zemních filtrů:

- jsou vhodné i pro přerušovaný provoz 

- dlouhá životnost

- jednoduchá instalace

- minimální nároky na obsluhu a údržbu

- nulové provozní náklady

- vysoká účinnost čištění až 95%                                                          

Zobrazit:
 • ZEMNÍ PÍSKOVÝ FILTR TYP 3-5

  Je druhotný stupěň čištění užitkové vody odcházející ze septiku.

  16 950 Kč s DPH

  14 008,30 Kč

 • ZEMNÍ PÍSKOVÝ FILTR TYP 6-9

  Je druhotný stupěň čištění užitkové vody odcházející ze septiku.

  20 950 Kč s DPH

  17 314 Kč

 • ZEMNÍ PÍSKOVÝ FILTR TYP 10-14

  Je druhotný stupěň čištění užitkové vody odcházející ze septiku.

  28 950 Kč s DPH

  23 925,60 Kč

 • ZEMNÍ PÍSKOVÝ FILTR TYP 15-17

  Je druhotný stupěň čištění užitkové vody odcházející ze septiku.

  32 950 Kč s DPH

  27 231,40 Kč

Přihlášení