ZEMNÍ PÍSKOVÉ FILTRY

4 Položky

  Popis ZPF:Záruka spokojenosti

- voda ze septiku odtéká do vodní drenáže, kde prosakuje vrstvami pískové filtrace,                            přičemž dochází k dočištění.

- celá nádoba zemního pískového filtru je zakryta geotextilií.

- zemní pískové filtry se pyšní účinností čištění až 98%. Jejich velikost se určuje podle                                                           osob žijících v domácnosti.

- je druhotný stupěň čištění užitkové vody odcházející ze tříkomorového septiku 

- zemní písk. filtr je vyroben z primárních polypropylenových desek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            - uvnitř nádoby je umístěno rozvodné potrubí, které je v štěrkovém obsypu frakce 8/16 mm, 16/32 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                  - z rozvodného potrubí natéká přečištěná voda ze septiku nebo z čistírny odpadních vod na vlastní filtrační     náplň praného písku frakce 2/4.

- vyčištěná voda odtéká sběrným potrubím uloženým ve štěrkovém obsypu frakce.

ke stažení:

ZPF - Provozně manipulační řád

ZPF - Technický list

ZPF - Montážní návod

Zemní pískový filtr

 Zemní filtr splňuje:

- ČSN 75 6402 - "Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel"

- ČSN 75 0905 - "Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží"

- Nařízení vlády č. 416/2010, kterým se stanoví ukazatele a hodnoty znečištění odp. Vod.           

  Výhody a přednosti zemních filtrů:

- jsou vhodné i pro přerušovaný provoz 

- dlouhá životnost

- jednoduchá instalace

- minimální nároky na obsluhu a údržbu

- nulové provozní náklady

- vysoká účinnost čištění až 96%                                                   

Zobrazit:
 • ZEMNÍ PÍSKOVÝ FILTR TYP 3-5

  Je druhotný stupěň čištění užitkové vody odcházející ze septiku.

  16 950 Kč s DPH

  14 008,30 Kč

 • ZEMNÍ PÍSKOVÝ FILTR TYP 6-9

  Je druhotný stupěň čištění užitkové vody odcházející ze septiku.

  20 950 Kč s DPH

  17 314 Kč

 • ZEMNÍ PÍSKOVÝ FILTR TYP 10-14

  Je druhotný stupěň čištění užitkové vody odcházející ze septiku.

  28 950 Kč s DPH

  23 925,60 Kč

 • ZEMNÍ PÍSKOVÝ FILTR TYP 15-17

  Je druhotný stupěň čištění užitkové vody odcházející ze septiku.

  32 950 Kč s DPH

  27 231,40 Kč

Přihlášení