ZEMNÍ PÍSKOVÉ FILTRY

4 Položky

 Funkce ZPF:

Předčištěná odpadní voda je z tříkomorového septiku samospádem přiváděna do drenážního
potrubí, které je součástí zemního pískového filtru.                                                                                                                                  Tímto drenážním potrubím je odpadní voda rozvedena po celé ploše filtru.                                                                              Takto rozvedená voda gravitačně protéká pískovou a štěrkovou náplní, kde dochází k zachycení zbytkového organického znečištění.                                                                                                                                                                                Jakmile voda projde celým objemem filtru přes všechny vrstvy štěrku a písku, tak je spodní drenážní trubkou svedena do odtoku filtru.Záruka spokojenosti

                Stahuj

ZPF - Provozně manipulační řád

ZPF - Technický list

ZPF - Montážní návod

Zemní pískový filtr

Dosahované hodnoty vyčištěné odpadní vody na odtoku při správně provozovaném septiku a dočištění na biologickém filtru a přípustné hodnoty dle NV č.416/2010:

Septik+ZPF

 Zemní filtr splňuje:

 • - ČSN 75 6402 - "Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel"
 • - ČSN 75 0905 - "Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží"
 • - Nařízení vlády č. 416/2010, kterým se stanoví ukazatele a hodnoty znečištění odp. Vod.           

  Výhody a přednosti zemních filtrů:

 • - jsou vhodné i pro přerušovaný provoz 
 • - dlouhá životnost
 • - jednoduchá instalace
 • - minimální nároky na obsluhu a údržbu
 • - nulové provozní náklady
 • - vysoká účinnost čištění až 96%                                                   
Zobrazit:

 • ZEMNÍ PÍSKOVÝ FILTR TYP 3-5

  Je druhotný stupěň čištění užitkové vody odcházející ze septiku.

  AKCE Doprava ZDARMA

  17 450 Kč s DPH

  14 421,50 Kč

  Dostupnost: Skladem

 • ZEMNÍ PÍSKOVÝ FILTR TYP 6-9

  Je druhotný stupěň čištění užitkové vody odcházející ze septiku.

  Doprava ZDARMA

  21 750 Kč s DPH

  17 975,20 Kč

  Dostupnost: 2 - 6 dní

 • ZEMNÍ PÍSKOVÝ FILTR TYP 10-14

  Je druhotný stupěň čištění užitkové vody odcházející ze septiku.

  Doprava ZDARMA

  28 950 Kč s DPH

  23 925,60 Kč

  Dostupnost: 2 - 6 dní

 • ZEMNÍ PÍSKOVÝ FILTR TYP 15-17

  Je druhotný stupěň čištění užitkové vody odcházející ze septiku.

  Doprava ZDARMA

  32 950 Kč s DPH

  27 231,40 Kč

  Dostupnost: 2 - 6 dní

Přihlášení