SEPTIKY

Tříkomorový samonosný septik je plastová nádrž, která předčišťuje odpadní vodu.

Septiky jsou uvnitř rozděleny třemi přepážkami uvnitř na tři komory propojené otvory.

Před odtokovým potrubím je umístěna norná stěna zachycující plovoucí nečistoty.

Technický komínek umožňuje kontrolu hladin v jednotlivých komorách a odstranění plovoucích nečistot.

Slouží rovněž k přístupu pro odčerpání přebytku sedimentovaného kalu.

Septiky jsou vyráběny z primárních polypropylenových desek bez příměsy recyklátu.

Konstrukce a velikost septiků je navržena s přihlédnutím  k  normám  ČSN 75 6402  a  ČSN EN 12566-1.

Výhodou septiků je vysoká životnost, bezobslužný provoz, nezávislost na elektrické energii, zaručená vodotěsnost a jednoduchá montáž.

Velikost septiku?

- 2 osoby žijící v jednom domě = 2 ekvivalentní obyvatelé (EO)

- průměrná spotřeba na osobu je cca 150 l / den vody

- pro 2 – 3 EO tedy může vystačit septik s objemem 3m3

- pro větší domácnost o 4 – 6 lidech pak vystačí septik o objemu 6m3.

Přihlášení