SEPTIKY

Septik nebo jímku?    

Díky tříkomorové technologii se v septiku hromadí pouze tužší nečistoty, zatímco voda odtéká pryč. Tím se septik liší od jímky, tzv. žumpy, ve které se hromadí veškeré splašky a rychle se plní. Septik se vyváží méně často, a je tedy na užívání mnohem pohodlnější a ekonomičtější.

Septiky jsou vyráběny z primárních polypropylenových desek bez příměsy recyklátu.

Výrobní proces podléhá přísné kontrole - garantujeme absolutní nepropustnost plastových septiků.

Konstrukce a velikost septiků je navržena s přihlédnutím  k  normám  ČSN 75 6402  a  ČSN EN 12566-1.

Výhodou septiků je vysoká životnost, bezobslužný provoz, nezávislost na elektrické energii, zaručená vodotěsnost a jednoduchá montáž.

Velikost septiku?                                                                     S

- 2 osoby žijící v jednom domě = 2 ekvivalentní obyvatelé (EO)

- průměrná spotřeba na osobu je cca 150 l / den vody

- pro 2 – 3 EO tedy může vystačit septik s objemem 3m3

- pro větší domácnost o 4 – 6 lidech pak vystačí septik o objemu 6m3. 

                                                                                                   Stahuj

Provozně manipulační řád pro:                                         Septik tříkomorový

Přihlášení