SEPTIKY

                                             TECHNICKÝ POPIS:

Septiky jsou tvořeny kruhovou nebo hranatou nádrží uvnitř rozdělenou přepážkami na tři komory, uvnitř propojené otvory.

Před odtokovým potrubím je umístěna norná stěna zachycující plovoucí nečistoty.

Technický komínek umožňuje kontrolu hladin v jednotlivých komorách a odstranění plovoucích nečistot.

Slouží rovněž k přístupu pro odčerpání přebytku sedimentovaného kalu.

Septiky jsou vyráběny z primárních polypropylenových desek bez příměsy recyklátu.

Konstrukce a velikost septiků je navržena s přihlédnutím k normám ČSN 75 6402 a ČSN EN 12566-1.

Výhodou septiků je vysoká životnost, bezobslužný provoz, nezávislost na elektrické energii, zaručená vodotěsnost a jednoduchá montáž.

Přihlášení