ZEMNÍ PÍSKOVÝ FILTR TYP 6-9

ZEMNÍ PÍSKOVÝ FILTR TYP 6-9

Doprava ZDARMA

Je druhotný stupěň čištění užitkové vody odcházející ze septiku.

21 750 Kč s DPH

17 975,20 Kč

EAN: ZPF6-9

Výrobce: ApoPlast

Zemní pískový filtr typ 6-9 osob

Je podzemní plastová nádrž s potrubními rozvody a odpovídající štěrkovou náplní a slouží jako druhý stupeň čištění splaškových vod ze septiku nebo domovní čistírny odpadních vod.

Kombinují proces filtrace s procesem biologického čištění pomocí přisedlé biomasy.

Zemní filtry jsou vyráběny ve více objemových variantách. Výběr vhodné velikosti filtru závisí na počtu napojených obyvatel.

Odchozí přečištěnou vodu ze zemního pískového filtru je následně možné buď vypouštět do kanalizace, vsaku nebo napojením na retenční nádrž.

Takto přečištěná voda lze použít pro další využití v RD splachování WC, zálivku atd.

Přečištěná odchozí voda z pískového filtru dosahuje hodnot srovnatelných s ČOV a to bez dalších výdajů jako třeba na elektřinu apod.

Jednotlivé náplně jsou proloženy geotextilií, po instalaci je zemní pískový filtr zahrnut zeminou do potřebné výšky.

Životnost náplně filtru je cca. 10-15 let určuje se podle znečištěné odpadní vody odékající z filtru.

Písek a štěrk není součástí dodávky.

Osazení zemního filtru:

Pískový filtr se usazuje do vyhloubené stavební jámy na armovanou betonovou desku o tl. min 150 mm.

Po usazení filtru se provede připojení.

Poté se za současného obsypávání a hutnění filtru prosetou zeminou vyplní a hutní vnitřek vany dle daných vrstev a frakcí.

Po usazení a urovnání terénu je zemní filtr pochozí a je možné ho zatravnit. Výška odvětrávacího potrubí se řídí dle umístění filtru v terénu.

Plastové pískové filtry Apoplast jsou vyráběny výhradně z primárního polypropylenu tzn. bez příměsi recyklátu.

Tento typ plastu zaručuje skvělou svařitelnost vynikající fyzikálně mechanické vlastnosti, vysokou životnost a je dokladován CERTIFIKÁTEM materiálu dále zkouškou o nepropustnosti a vodotěsnosti, záručním listem, fakturou, prohlášením o shodě a montážním návodem.

Zemní pískový filtr

Technické parametry:

  • Objem ZPF: 6m3
  • Délka: 4,2 m
  • Šířka: 1,2 m
  • Výška filtru: 1,2 m
  • Celková výška: 2,0m
  • Váha: 115 kg

Nový komentář

* (Povinné)

Nový dotaz k produktu

* (Povinné)

Přihlášení