ZEMNÍ PÍSKOVÝ FILTR TYP 3-5

ZEMNÍ PÍSKOVÝ FILTR TYP 3-5

Je druhotný stupěň čištění užitkové vody odcházející ze septiku.

16 950 Kč s DPH

14 008,30 Kč

EAN: ZPF3-5

Výrobce: ApoPlast

Zemní pískový filtr typ 3-5 osob

Filtr kombinuje proces filtrace s procesem biologického čištění pomocí přisedlé biomasy.

Je podzemní plastová nádrž s potrubními rozvody a odpovídající štěrkovou náplní a slouží jako druhý stupeň      čištění splaškových vod ze septiku nebo domovní čistírny odpadních vod.

Kombinují proces filtrace s procesem biologického čištění pomocí přisedlé biomasy.

Zemní filtry jsou vyráběny ve více objemových variantách. Výběr vhodné velikosti filtru závisí na počtu napojených obyvatel.

Odchozí přečištěnou vodu ze zemního pískového filtru je následně možné buď vypouštět do kanalizace, vsaku nebo napojením na retenční nádrž.

Takto přečištěná voda lze použít pro další využití v RD splachování WC, zálivku atd.

Přečištěná odchozí voda z pískového filtru dosahuje hodnot srovnatelných s ČOV a to bez dalších výdajů jako třeba na elektřinu apod.

Jednotlivé náplně jsou proloženy geotextilií, po instalaci je zemní pískový filtr zahrnut zeminou do potřebné výšky.

Životnost náplně filtru je cca. 10-15 let určuje se podle znečištěné odpadní vody odékající z filtru.

Písek a štěrk není součástí dodávky.

Osazení zemního filtru:

Pískový filtr se usazuje do vyhloubené stavební jámy na armovanou betonovou desku o tl. min 150 mm.

Po usazení pískového filtru se napojí potrubí gravitační kanalizace.

Poté se za současného obsypávání a hutnění filtru prosetou zeminou vyplní a hutní vnitřek vany dle daných vrstev a frakcí.

Po obsypání vnějších stěn nádrže filtru, současně s provedenou náplní pískového filtru, se provede zakrytí filtru geotextilií a následně se provede zásyp zeminou do požadované výše.

Po usazení a urovnání terénu je zemní filtr pochozí a je možné ho zatravnit. Výška odvětrávacího potrubí se řídí dle umístění filtru v terénu.

Plastové zemní pískové filtry Apoplast jsou vyráběny výhradně z primárního polypropylenu tzn. bez příměsi recyklátu.

Obsluha: 

Požadavky na obsluhu pískového filtru nejsou příliš náročné, u pískového filtru stačí provádět vizuální kontrolu.

V případě, kdy kvalita vody vytékající z pískového filtru není dostačující, je vhodné vyměnit náplň pískového filtru.

Tento typ plastu zaručuje skvělou svařitelnost vynikající fyzikálně mechanické vlastnosti, vysokou životnost a je dokladován CERTIFIKÁTEM materiálu dále zkouškou o nepropustnosti a vodotěsnosti, záručním listem, fakturou, prohlášením o shodě a montážním návodem.

                             písk

Technické parametry:

Objem ZPF: 4,9m3         

Délka: 3,4m

Šířka: 1,2m

Výška: 1,2m

Účinnost čištění: 98%

Celk. výška: 2,0m

Váha: 100kg

Nový komentář

* (Povinné)

Nový dotaz k produktu

* (Povinné)

Přihlášení