SEPTIK SAMONOSNÝ KRUHOVÝ 3m3 (SSK3) + ZEMNÍ PÍSKOVÝ FILTR TYP 3-5 OSOB (ZPF3-5)

SEPTIK SAMONOSNÝ KRUHOVÝ 3m3 (SSK3) + ZEMNÍ PÍSKOVÝ FILTR TYP 3-5 OSOB (ZPF3-5)

AKCE

Přečištěná odchozí voda z pískového filtru (ZPF) dosahuje hodnot srovnatelných jako z čistírny odpadních vod (ČOV)

33 390 Kč s DPH

27 595 Kč

33 900 Kč s DPH Sleva 510 Kč

EAN: VAS1

Výrobce: ApoPlast

Septik samonosný kruhový - 3m³

Jedná se o nejrychlejší a nejjednodušší způsob instalace.

Tříkomorový septik se doporučuje instalovat do míst, kde se vyskytuje klasické podloží s lehkou sypkou zeminou obsahující kameny a kamínky bez výskytu spodní vody anebo těžké jílovité zeminy.

Septik se usadí na vytvrdlou, cca. 15 cm betonovou desku a po obvodu obsype přesátou zeminou nebo pískem.

Samonosné septiky se nedoporučují, z důvodu jejich možného poškození, instalovat do míst s předpokládaným působením vnějších tlaků blízkost pojezdových cest, vsakovací nádrže atd.

Statiku septiku zajišťuje jeho konstrukce plastové výztuhy horní desky, prstence a vnitřní vzpěry, přičemž maximální nostnost zeminy nad horní deskou je 30cm.

Součástí septiku je nátok a odtok DN dle volby zákazníka, dále revizní komín o průměru 60cm ve standartní výšce 20cm a plastový krycí poklop.

Po instalaci je samonosný plastový septik pouze pochozí.

Prodloužení a zamykání revizního komínu je možné přiobjednat v kategorii: DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

Zemní pískový filtr typ 3-5 osob

Je podzemní plastová nádrž instalovaná za tříkomorový septik a představuje tak 2. stupeň přečištění odpadních a užitkových vod, které ze septiku odchází.

Odchozí přečištěnou vodu ze zemního pískového filtru je následně možné buď vypouštět do kanalizace, vsaku nebo napojením na retenční nádrž.

Takto přečištěná voda lze použít pro další využití v RD splachování WC, zálivku atd.

ZPF se instaluje tak, že se usadí na vytrdlou betonovou desku a za současného plnění štěrkem frakce 8/16 mm a 16/32 mm a filtračním pískem 2/4 se obsypává zeminou. Písek a štěrk není součástí dodávky.

Jednotlivé náplně jsou proloženy geotextilií, po instalaci je zemní pískový filtr zahrnut zeminou do potřebné výšky.

Životnost náplně filtru je cca. 10-15 let určuje se podle znečištěné odpadní vody odékající z filtru.

Nátok i výtok možné dodat pouze v průměru DN 100.

Pískový filtr není vhodný do míst s výskytem spodních vod, neboť odchozí odpadní voda by se neměla na pozemku kam vsakovat, docházelo by k podmáčení pozemku a zemní filtr by byl neúčinný.

Zemní filtr splňuje:

- ČSN 75 6402 - "Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel"

- ČSN 75 0905 - "Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží"

 - Nařízení vlády č. 416/2010, kterým se stanoví ukazatele a hodnoty znečištění odp. Vod.

Plastové výrobky Apoplast jsou vyráběny z primárního polypropylenu - prvoplastu bez příměsi recyklátu.

Primární polypropylen je výrobcem dodáván převážně v šedé barvě a pouze u nádrží z primárního polypropylenu zákazník obdrží CERTIFIKÁT materiálu, který garantuje prvotřídní kvalitu, požadované fyzikálně - mechanické vlastnosti materiálu, tzn. i dlouhou životnost plastových nádrží vyrobených z tohoto typu plastu.

K těmto výrobkům obdržíte potřebné dokumenty pro kolaudaci, protokol o 100% nepropustnosti a vodotěsnosti, záruční list, prohlášení o shodě, certifikát materiálu, fakturu a montážní návod.

Septik 3m3 technické parametry:                                       Pískový filtr typ 3-5 technické parametry:

 Objem: 3000l / 3m³                                                                       Objem: 4,9 m3
 Výška: 1,5 m                                                                                    Výška: 1,2 m                                                                                               Vnitřní průměr: 1,6 m                                                                Šířka: 1,2 m                                                                                             Vnější průměr: 1,8 m                                                                   Délka: 3,4 m                                                                                                   Výška výztuhy: 10 cm                                                                Celk. výška s komínem: 2,0 m                                                                 Revizní komín průměr: 60 cm                                                Váha: 100 Kg                                                                                         Výška revizního komínu: 20 cm                                                                                                                                                                           Váha: 120 kg                                                      

Nový komentář

* (Povinné)

Nový dotaz k produktu

* (Povinné)

Přihlášení